• 01
  • 02
  • 03
Λογιστικές & Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων και Εταιριών

Εξαιτίας του ότι η ίδρυση μίας επιχείρησης ή εταιρίας είναι μία χρονοβόρα και κουραστική διαδικασία σας παρέχουμε μία σωστή και γρήγορη κατεύθυνση καθώς ετοιμάζουμε και αναλαμβάνουμε γρήγορα όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που σας χρειάζονται.

Μισθοδοσία / Εργατικά και Ασφαλιστικά Θέματα

Παρέχουμε πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και για οικοδομοτεχνικά έργα και έκδοση μισθολογικών καταστάσεων. Έγκυρη ενημέρωση σε θέματα αμοιβών, ασφαλίσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, IKA, ΟΑΕΔ.

Λογιστικές και Φορολογικές Συμβουλές

Κάθε είδους συμβουλή και πρόταση προκειμένου να αυξήστε την παραγωγικότητά τόσο την δική σας όσο και της εταιρίας σας και να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε τον κυκεώνα τον φορολογικών –νομοθετικών συνεχόμενων αλλαγών.

Σύγχρονη Λογιστική Επίβλεψη Επιχειρήσεων και Εταιριών

Μέσω ενός ολοκληρωμένου και ορθού φορολογικού σχεδιασμού γίνεται η σωστή Μηχανογραφημένη Τήρηση –ενημέρωση λογιστικών βιβλίων Β΄ κατηγορίας, συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων , λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί και αντιμετώπιση όλων των φορολογικών ελέγχων και εκκρεμοτήτων σας και στον χώρο σας.

Εξωτερικές Εργασίες

Εργασίες όπως, μεταφορά τιμολογίων στο γραφείο μας για την ενημέρωση των βιβλίων σας, αντιπροσώπευσής σας σε υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Επιθεώρηση εργασίας).

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Στόχος μας είναι η ένταξή σας σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, παρουσιάζοντας την χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησής σας και συντάσσοντας τις κατάλληλες μελέτες για εσάς.

Φορολογικές Δηλώσεις Ιδιωτών και Επιχειρήσεων

Δηλώσεις φόρου εισοδήματος , στοιχείων ακινήτων (Ε1-Ε9), μισθωμάτων, φόρου κληρονομιάς, ΦΠΑ, ΦΜΥ καθώς και πολλών άλλων, είτε ηλεκτρονικά είτε χειρόγραφα.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες και στον Χώρο Σας

Θέλοντας να υποστηρίξουμε τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους ερχόμαστε άμεσα στον χώρο σας για οποιοδήποτε φορολογικό θέμα σας απασχολεί.
* Μπορείτε να δείτε όλες τις υπηρεσίες του γραφείου μας, επιλέγοντας το link <<υπηρεσίες>> από το μενού ή πατώντας στον σύνδεσμο εδώ →